TC'nin Hewler Konsolosluğu'na Gönderdiği Gizli Belge
Belgeler / 28 Haziran 2012 Perşembe Saat 13:39
12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
GİZLİDİR TC. DIŞ İŞLER BAKANLIĞI AGİM'e BAĞLI AİGY VE GİGY MÜDÜRLÜKLERİ İLGİLİ KURUMA ELDEN GİZLİ


GİZLİDİR

 TC. DIŞ İŞLER BAKANLIĞI

AGİM'e BAĞLI AİGY VE GİGY MÜDÜRLÜKLERİ

İLGİLİ KURUMA ELDEN GİZLİ

KİME; ERBİL KONSOLOSLUĞUNA -IRAK

TÜRÜ; İLGLİ KURUMA MAHSUS VE SAYISIZ

BELGE KODU; İHALA-8214TKL-TAR

KONU; YENİ BÖLGESEL GELİŞMELERE BAĞLI, İÇ VE DIŞ GÜVENLİK, DIŞ POLİTİKA KONULARINDA HAZIRLIK KONSEPTİNE BAĞLI ATILACAK YENİ ADIMLAR

İLGİLİ KURUMA;

Irak da yaşanan rejim değişiklliğinden bu yana özellikle ülkenin kuzey bölgesi faaliyetlerimiz için bilgi alma,  dezanformasyon yaratma,bölge toplumlarıyle doğrudan ilişkilenme gibi siyasi konularda ve ekeonomik alanlarda önemli kolaylıklar sunmaya başlamıştır. Yerel güçlerle yapılan müzakereler neticesinde bölücü örgüte dönük karşı faaliyetlerimiz son yıllarda önemli sonuçlar almamızı sağlamıştır. Buna mütakip suriye de ortaya çıkan gelişmeleri takip, kontrol ve belirlenmiş yeni konsept dahilinde bir faaliyet açısındanda bölge uygundur. Yeni olanaklar yaratılıncaya kadar ya da yeni bir siyasi durum ortaya çıkıncaya kadar erbil konsolosluğu, ırakın kuzey bölgesi suriye'deki gelişmeleri takip ve oradaki gelişmelere müdahil olacak bir planlama dahilinde çalışmayı esas almakla mükelef kılınmıştır.

Suriye en uzun kara sınırına sahip olduğumuz, köklü tarihi, kültürel ve insani bağlarımızın bulunduğu komuşu ülkedir. Bu ülkeyle 2011 de ortaya çıkma olasılığı yüksek olan toplumsal olaylarla bağlantılı olacak ikili ilişkilerimizin gündemi, biçimi, üslubu yine hedef kesimlerin ve ilgili güçlerin pozitif ve negatif unsurlar halinde yeniden tanımlanmışlardırç.

Suriye’deki olaylar karşısında ülkemizin izleyeceği politikanın temel parametreleri; Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması, iç çatışmaların başlamasıyla ülkede akan kanın durması ve halkın meşru taleplerinin karşılanmasına yönelik demokratik reform ve dönüşüm sürecinin başlatılması argümanlarına dayandırılacaktır. Öte yandan bu ülkede bir rejim değişikiliğini yapacak hazırlıklı ve güçlü bir muhalefet bulunmamaktadır. Suriye rejiminin demokratik değişimini sağlayacak bir muhalefetin yaratılması içinde pratik adımlar atılmasına dönük çalışmak elzem bir konudur. Arap toplumunun özellikle suni kesiminde rejime karşı ciddi bir öfke ve savaşma ruhu vardır. Bu kesimler teşvik edilmelidir.  Bu kesimlere siyasi, diplomatik destek açıktan, askeri ve mali destek ise daha uygun biçimlerde sağlanacaktır. Yaklaşımlarımızda arap halkının dostu olduğumuz halkı koruduğumuz suriyede demokrasi istediğimiz ekseninde olmasına özen gösterilecektir. Rejimi uyardığımız ve demokratik değişim yapması için uğraştığımız ancak rejimin değişimi kabul etmediği temel bir söylem olarak kullanılarak son yıllardaki ilişkilerimizin rejimin dostu ve mütefiği değil değişimi isteyen tartaf olduğu vurgusu sıklıkla dillendirilecektir.    

Ülke güvenliğimiz ve ulusal çıkarlarmız için olası gelişmeler bağlamında en önemli konu suriye de yaşayan kürt kökenlilerin durumudur.  Daha önce gelen istihbarat bilgileri, yapılan taban araştırmaları suriyenin kuzey bölgesinde ve şam ve halep gibi şehirlerde yaşayan kürt kökenlilerin çok önemli bir kısmı bölücü örgüt yandaşı özellikle bir kesimi ise hiçbir koşulda bölücü örgütle bağını kopartmayacak kadar milli hassasyetleri olanlardan oluşmaktadır. Örgüte mesafeli olanlarda hatırı sayılır orandadır. İlgili birimlerimiz Arap toplumu içindeki muhalif kesimlerle belli ilişkiler sağlamıştır. Kendilerine verilecek destekler konu başlıkları ile tartışılımıştır. Mutabakat sağlanan kesimler mevcuttur. Kendileri arap baharını suriyede de gerçekleştirmek istediklerini belirtmiş ve bu konudaki kararlılıklarını ifade etmişlerdir. Sorumluluk alanınız daha çok suriye kürtlerini hedeflemelidir. Mevcut durumda çok az sayıdaki bilgi elemanı ve bilinen kimi yerel dini ve siyasi şahsiyetler dışında ülke olarak suriyenin kürt bölgesinde etkinliğimiz zayıftır. Bunun için bakanlığımızın ilgli genel müdürlük ve yardımcı genel müdürlükleri ve devlettimizin konuyla alakalı diğer kurumlarının çabalarıyla uygulanması gerekenler aşağıda belirtildiği gibidir. Maddeler yeni konseptin kapsam sahanız sorumluluğuna verilmiş bölümlerini ihtiva etmektedir. Olası gelişmelerin önemi ve acileyeti göz önünde bulundurularak hızla atılması gereken hususlar olmaktadır. Buna göre;

1-suriye kürtlerinde esat rejimine karşı korku ile karışık bir tepki mevcuttur. Süriye Kürtleri üzerinde bölücü örgüttün ve liderinin hatırı sayılır bir etkisi vardır. Bölücü örgüt, liderlerinin suriyeden çıkarılmasından sonra da "suriyenin demokratik temelde değişimini, kürtlerle çatışmamasını, kürt sorunun suriyede demokratik siyaset yoluyla çözümü ve meşru savunma dışında şiddet politikasını esas almayacağını" defalarca dile getirmiştir. Örgüttün bu politikasını suriye kürtlerinden ilişki içinde olunan ve etki altına alıncak kesimlerin ağızdan halk içinde "pkk rejimi koruyor, onunla uzlaşmış, kürt halkının haklarını rejimin güveliğine kurban ediyor" şeklinde karşı bir psikolojik harekatla kullanmak, yaymak örgüte karşı güvensizlik yaratmak

2-kuzey ırak bölgesel hükümetinin batılı güçlerinde talebi ile suriye kürtlerini etkiilemesi arzulanmaktadır. Bu konuda parti olarak kdp ve yerel  hükümet önemli sorumluluklar alacaktır. Bu eksende tartışmalar sürmektedir. Suriyedeki belli kürt şahsiyetleri siyasi lider yapma, böyle lanse etmek, kendilerine misyon biçmek, yönlendirmek ve kuzey ırak bölgesel güçleri ile buluşturmak, aralarında birlikler ittifaklar kurmak devlet çıkarlarımız gereğidir

3-ikinci maddede belirtilen eksende, özellikle daha önce suriye BAAS rejimi ile çelişkisi olmuş, kuzey ıraktaki kürtçülüğü kabul eden ya da dışlamayan parti, oluşum ve şahısları desteklemek bir araya getirmek, aralarında ittifaklar kurup bölücü örgütü suriye kürtleri içindeki etkisni ve hareket alanını daraltmak olabilirse tasfiye etmek, siyasetten kdp çizgsini hakim hale gelmesi için teşvik edici olamak destek sunmak, iran ile kültürel ve coğrafik nedenlerden ve suriye ilede şam da kurulduğu için özel bağları olan ynk'ye yakın parti oluşum ve şahısları takip etmek, bölücü örgttün suriye kolu olan demopkratik birlik partisi pyd ile ortak hareket etmelerini engellenmek amaçlı faaliyetleri teşvik etmek, müdahil olmak

4-  mevcut durumda suriyede temel sorun muhalefettin rejime karşı silahlı bir mücadeleye girişip girişmeyeceğidir. Bu konuda yapılan görüşmeler arap muhalefetinin silahlı bir mücadeleyi vereceği buna kürtlerin de iknak edilmesi halinde kuzeyde dost bir ülke ile sınırı olan geniş bir bölgede kır ve şehir savaşlarını daha rahat verecekleri yönünde olmuştur. Bu konu dahilinde bakanlığımızın ilgili birimleri ve milli istihbarat teşkilatımız en son kürt kökenli suriye vatandaşı sellahatin bedretin ile görüşmüştür. Yapılan bu görüşmede kürtleri silahlı arap muhalefeti ile birleştirmesi kürtlerin aktif destek olmasalar bile silahlı arap muhalefetinın suriye kürt bölgesinde korunması, lojistik ve üslenme olanaklarının yaratılması ve destek olunması istenmiştir. Bu konuda kendisi ve beraber gelenlerle bir mutabakata varılmıştır.  Bu mutabakata göre süreçle;

a)suriye kürtleri üzerinde türkiyenin dost, kardeş, komşu, ve batılı demokratik bir ülke olduğu etkisini güçlendirmek, pkk nin kürt halkına zarar verdiği suriye kürtlerini bir hiç uğruna ölüme götürdüğü, türkiye kürtleri için kurulduğunu şimdi suriye kürtleri için olanaklar doğduğu için buraya yine rejimi desteklemek amaçlı geldiği, pkknin esat rejimi ile ilişki içinde olduğu vb...  propagandalar yapmak, 

b)olası çatışma durumlarında suriye kürtlerinin bir göç durumunu yaşaması halinde türkiye topraklarına yönlendirmek, bir kısmının da kuzey ıraka özellikle kdp denetimindeki kentlere göçlerini teşvik etmek

c)suriye kürtleri arasında özellikle gençler üzerinde kuzey ırak bölgesinin "özgür kürdistan toprakları olduğu" fikriyatının geliştirilip bu bölgeye kürt gençlerinin akışının teşvik edilmesi

d)suriye kürtleri arasında her zaman bir tedirginlik kuşku ve korku havasının yaratılarak arkalarında türkiye gibi güçlü bir bölge devletinin olması ihtiyacının canlı tutmak

e)rejime karşı sillahlı arap direniş güçleri ile kürtlerin ortaklık yaratarak rejimi ortak yıkmalarının kürtlerin çıkarına olduğu, bunun kürtleri özellikle sesiz kaldıkları 1982 hama katliamına maruz kalan müslüman kardeşler güçlerine afettireceği argümanının değişik ve zengin biçimde kullanılması gelen heyetin ve lideri s. Bedrettinin süreçle adım adım yapabilecekleri faaliyetler olarak mutabık kalınan konular olmuştur.  

bunlara karşılık sorumluluk bölgeniz yetkisi dahilinde

a)kuzey ırak bölgesine gelen kürt kökenlilerin özellikle gençlerin bir kısmının türkiyeye yönlenridilmesi, sorumluluk bölgenizde (erbil, duhok ve süleymaniye) kalanlarınsa yerel güçlerle varılan mutabakat gereği etki altına alınırak olası bir iç savaş için "kürtler için savaşan ordu" espirisi ile silahlandırıp eğitilmesine katkı sunmak, oluşturulacak kamplarla ilgilenmek, gelen eğitim ekipmanın güvenliğini sağlamak, destek olamak, gerekli mühimatın sağlanması için çalışmak

b)gelen gençlerin tekrar dönmemeleri için ilgili genel müdürlüklerimizle anlaşmaları bulunan "İYİ YAPI-UYK-" ve "KURAN-CML-" kod inşaat şirketleri ve bağlı şantiyelerde ve diğer duyarlı hizmet sektörlerinde işe alınmalarına yardımcı olmak, öncelik vermek. Değişik etkinliklerlerle bölgede kalmalarını sağlamak, aileleri ile geleneksel ilişkilerinin sürdürülmesi ve maddi destek olmalarının teşvik edilerek güven yaratılmasının sağlamak

EK GEREKLİ BİLGİ; ilgili konular hakkında bilgi akışının yazılı ve elden yapılması, çok acil durumlarda daha güvenli bilgilenme olanağı veren VoIP sistemi dışında bir kaynağın kullanılmamasına  

Gerekli ve ihtiyaç duyulması halinde konsolosluk bünyesindeki igili ekiplerin bakanlığımızın "İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü"ne bağlı "Irak İle İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı" ile irtibatlı hareket etmesi bu işte sayın M. Ö.nin muhatap alınması

Saygılarla arz olunur.

             

      Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi 

www.navendalekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.in      

 

                                                                                                                               

Parveke

TAGS(ETIKETLER):  

Bu Yazıya Henüz Yorum Eklenmemiş.
ÇOK OKUNANLAR
SON YORUMLANANLAR

ARAMA